დონაცია

შემოწირულობა

თუ გაქვთ სურვილი ადვოკატთა ევროპულ პალატას   დაეხმაროთ თავისი სტრატეგიული მიზნების:

ადამიანის უფლებათა დაცვა;

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა;

იურიდიული განათლების განვითარება ;

განხორციელებაში, შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი თანხის ოდენობა შემოწიროთ ორგანიზაციას ანგარიშე:

ადვოკატთა ევროპული პალატის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი – ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ანგარიში –  GE47BG0000000498676091

ბანკის კოდი – BAGAGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405 426 169

გთხოვთთანხის გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითოთშემოწირულობა

X