მისია

„ადვოკატთა  ევროპული პალატის’’ მისიაა, საქართველოში სამართლიანობისკანონის უზენაესობის, დემოკრატიის გაძლიერების, და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა.

 

 ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია

 იურიდიული  პროფესიის განვითარება, სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი გაძლიერება,  ადვოკატთა საქმიანობის ხელშეწყობა და  მხარდაჭერა.   

X